P L A T I N A B L O N D Her har…

P L A T I N A B L O N D

Her har vi helbleket for å oppnå en jevn, kald blondfarge.

Frisør: Malin @ Glam AS